Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

Zprávy


V neděli 6.7.2008 se uskutečnily vodní hry pro děti.Počasí přálo,takže většina dětí,kteří trávili čas v obci se her zúčastnilo.
Byly připraveny hry pro malé ,ale i starší děti.Pro všechny účastníky byly připraveny malé odměny.Dětem se odpoledne plné her líbilo.Děkujeme všem pomocníkům.Fotky k nahlédnutí ve fotogalerii.

6. 7. 2008


V sobotu dne 21.6.2008 se uskutečnil dopoledne na hřišti v obci Žiželice dětský den.Pro děti byly připraveno celkem 13 soutěží např. chůze na chůdách,skákání v pytli,schazování plechovek a pod.Po splnění všech úkolů čekala na děti sladká odměna.Po malé pauze ,kdy se děti mohly vyřádit na skákací trampolíně, následovala pro malé děti soutěž ,,Hledání pokladu" a pro starší branný závod kde musely plnit různé úkoly ,např. poznávat květiny,hlavní města.¨Na všechny děti ,které se zúčastnily čekalo vyhodnocí a odměny.Děkujeme všem,kteří dětský den připravili.Fotky jsou k nahlédnutí ve fotogalerii.

21. 6. 2008


V sobotu 21.6.2008 se uskutečnilo na hřišti v obci Žiželice oslavy 130.výročí založení SDH Žiželice.Byli pozváni všichni žijící členové
SDH Žiželice ,kteří se podíleli na chodu SDH od jeho založení.Akce se zúčastnil např. p. Šlachta ,p.Winter M.,p. Fráze F.,Kušej V.,Škvaridlo P. nejst. a další.Byl připraven bohatý program.Začal slavnostním pochodem ,dále vystoupení mažoretek ,soutěž mezi SDH Žiželice a Velemyšleves,vystoupení vojenské skupiny ,,MITTEL,předvedení zásahu Záchranářů a SDH Žatec.
Od 20.00 hod byla připravena zábava ,kde hrála skupiny ,,Aquarius" ze Žatce.Děkujeme všem ,kteří se na uspořádání této akce podíleli.Foto je k nahlédnutí ve fotogalerii. Možnost přečtení informací o SDH Žiželice v připojeném souboru.

21. 6. 2008


V sobotu dne 14.6.2008 se uskutečnily již osmé ,,Hry bez plotů " v obci Měcholupy,kde soutěžilo 15 družstev z obcí združených v Mikroregionu Žatecko.Naše mužstvo vyrazilo ve složení kapitán Urbánková L.,členové Votíková I.,Lišková J.,Blachová H.,Urbánek Z.,Kodeš R.,Singer J.Družstvo bojovalo o co nejlepší umístění ,podporováno fanoušky,kteří se přijeli povzbuzovat v hojném počtu.Přes veškerou snahu jsme se umístili na 4 bramborovém místě.Na dobré náladě to nikomu neubralo a družstvu gratulujeme za dobrou reprezentaci obce.Foto je k nahlédnutí ve fotogalerii.

14. 6. 2008


Jako každý rok, i letos jsme se rozhodli postavit 1. 5. 2008 májku. Členové Sdružení dobrovolných hasičů Žiželice ji přivezli v předstihu již v sobotu 26.4.2008. Téměř ihned po složení májky u sportovního hřiště se na ni vrhly děti a s nasazením sobě vlastním (a s nožíky, které tajně vzaly doma) ji očistily od kůry. Ve čtvrtek po obědě se hasiči a děti opět sešli na hřišti, aby dokončili poslední úpravy - vytvoření a ozdobení věnce a špičky pestrobarevnými mašlemi. V pozdních odpoledních hodinách se konečně sešel dostatečný počet lidí potřebných k postavení májky, a tak za pomoci traktoru a místních svalovců, byla během několika minut vztyčena. Vše se obešlo bez úrazu, májka je opravdu krásná, a proto doufejme, že nám ji nikdo neukradne, ba naopak, k té naší přibydou další :-)Fotky k nahlédnutí ve fotogalerii.

1. 5. 2008


Dne 30. 4. 2008 se konalo tradiční pálení čarodějnic. Sraz všech ježibab, čarodějek a kouzelníků byl v 17.00 hod. před Obecním úřadem. Ačkoli jich nepřišlo mnoho (zřejmě z obav před upálením), nic jim to neubralo na jejich kráse. Průvod prošel vesnicí a dorazil na sportovní hřiště, kde se konaly soutěže. V „běhu na koštěti“ se snažily opravdu všechny děti, a proto se nevyhlašoval nejlepší běžec, ale odměnu dostali všichni zúčastnění. Nejlepší v disciplíně „hod koštětem do dálky“ byl Radek Mála, který za svůj výkon dostal zvlášní odměnu, ale ani ostatní nepřišli zkrátka. Na závěr se konala soutěž o „nejlepší čarodějku“. Na prvním místě se umístila Markétka Šramotová, druhý byl „kouzelník“ Vojtíšek (vnouček paní Smetanové) a třetí místo obsadila Andrejka Kočková. Poté starosta obce zapálil hranici, na kterou se usadila čarodějnice, která za minulý rok nejvíce škodila. Do ohně děti házely malé loutky čarodějnic, které si vyrobily v neděli. Při házení vyslovovaly přání (samozřejmě potichu, aby je nikdo neslyšel), která jim malá čarodějnice dozajista vyplní.
Za pomoc bych ráda poděkovala Stáně Sekretové, která děti odměňovala, Monče Málové a Marušce Bártové, které se zhostily role sloupů a měřičů při soutěžních disciplínách a spolu s Jaruškou Plaňanskou rozdávaly všem přítomným buřtíky na opékání, a dále Obecnímu úřadu - paní účetní a panu starostovi, kteří se postarali o občerstvení a odměny; a těším se, že se příští rok sejdeme v ještě hojnějším počtu. Fotky z této akce k nahlédnutí ve fotogalerii.


30. 4. 2008


Dne 5.4.2008 se uskutečnil v Kulturním domě v Žiželicích v odpoledních hodinách ,,maškarní" pro děti.Účast masek byla hojná ,a tak bylo velice těžké určit nejhezčí masky.Celé odpoledne děti bavila skupiny ,,Ventilky a pumpičky",která si připravila vše v námořním stylu .Děti se dobře pobavily a odnesli si za masky a ze soutěží sladkosti.
Večer se uskutečnila maškarní zábava pro dospělé,podmínkou bylo přijít v masce,jinak byl placen vstup.Účast v maskách byla 95% .Kolikrát ,dokud maska nepromluvila ,nebylo poznat kdo se za maskou skrývá.Večer opět hrála skupina Ventilky a pumpičky.
Fotky z této akce jsou k nahlédnutí va fototgalerii.

5. 4. 2008


Vítání občánků.
V sobotu 16.2.2008 proběhlo slavnostní přivítání nových občánků do obce.Byly přivítání tyto děti: Běhounek adam obec Žiželice,
Schneiderová Eliška - obec Stroupeč,dále se měl přivítat Lacko Josef - obec Stroupeč,ale nedostavili se.
Přivítání občánků proběhlo v zasedací místnosti obecního úřadu .Všem rodičům přejeme spoustu pěkných okamžiků se svými dětmi.Pár fotek z této akce jsou k nahlédnutí ve fotogalerii.
16. 2. 2008


V neděli 16.12.2007 se uskutečnilo v klubovně v Žiželicích zdobení perníčků.Každý kdo přišel si domů odnesl ozdobené perníčky na stromeček ,ale byli i tací ,co si je hned snědli a domů nepřinesli nic.Moc děkujeme Radce Čonkové ,která perníčky upekla.Všichni se moc dobře pobavili v ten předvánoční čas.Fotky jsou k nahlédnutí ve fotogalerii.


16. 12. 2007


V sobotu dne 8.12.2007 proběhla na kulturáku v Žiželicích mikulášská nadílka pro děti od 14.30.hod .
Byl připraven program ,který začal vystoupením historické šermířské skupiny EQUITES ,kterým děkujeme za pěkné vystoupení,děti i rodiče byla byly nadšeni.Dále celé odpoledne provázele skupiny Ventilky a pumpičky,která měla pro děti připravené soutěže,diskotéku.V 17.00 hod se děti dočkali příchodu mikuláše,anděla a čerta a začala mikulášská nadílka.Aby to dospělím nebylo líto,že neobdrželi mikulášský balíček,připravil pro ně obecní úřad na večer mikulášskou zábavu,kde se všichni dobře pobavili.Děkujeme všem účinkujícím a organizátorům za pěkné odpoledne a večer. Několik fotek z mikulášské nadílka je k nahlédnutí ve fotogalerii.

8. 12. 2007
Zprávy

Stránka