Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Plánované obecní akce, akce, které

bude obec finančně nebo jinak

podporovat a akce spolků

 

aktualizováno dne 12. 3. 2020

 

!!!   V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu

jsou všechny obecní akce do odvolání zrušeny   !!!

 

Březen

13. 3. - Jarní tvoření – obecní akce – ZMĚNA TERMÍNU

zdůvodu mimořádné situace a zavření škol

14. 3. - Posezení s lidovou písničkou – s ohledem na

epidemiologickou situaci se tato akce RUŠÍ a 

USKUTEČNÍ se v náhradním termínu

 

21. 3. - jarní úklid + výsadba v Dětském sadu Stroupeč – akce Okrašlovacího spolku

28. 3. - II. Masopustní zabijačkové hody Stroupeč – akce Okrašlovacího spolku

 

 

Duben

4. 4. - Ukliďme Česko – úklid parku Stroupeč – akce Okrašlovacího spolku

4. 4. - Ukliďme našim předkům – úklid Hřbitova v Hořeticích – obecní akce

10. 4. - Velký pátek – výsadba lípy a velikonoční tvoření – akce Okrašlovacího spolku

18. 4. - Výsadba stromořadí – park Stroupeč – akce Okrašlovacího spolku

25. 4. - Poznávací výlet do Prahy – obecní akce

30. 4. - Stavění máje Stroupeč – pevná obecní akce

 

Květen

1. 5. - Stavění máje a pálení čarodějnic Žiželice – pevná obecní akce

2. 5. - Stavění máje a pálení čarodějnic Hořetice – pevná obecní akce

2. 5. - Čarodějnický průvod a pálení čarodějnic Stroupeč – akce Okrašlovacího spolku

23. 5. - úklid a prořez Stroupeč – akce Okrašlovacího spolku

30. 5. - Kácení máje v Žiželicích – pevná obecní akce

 

Červen

6. 6. - Dětský den – Hořetice – pevná obecní akce

13. 6. - Dětský den – vítání léta ve Stroupči - akce Okrašlovacího spolku

27. 6. - Dětský den - hřiště Žiželice – pevná obecní akce

 

Červenec

18. 7. - Plavení řeky a stanování Stroupeč - akce Okrašlovacího spolku

Vodní hry na koupališti v Žiželicích – obecní akce

 

Srpen

Zájezd na letiště do Prahy – prohlídka požární zbrojnice - akce SDH s podporou obce

Memoriál Vojty Kovače – fotbálek svobodní x ženatí + zábava na hřišti v Žiželicích – akce TJ Žiželice s podporou obce

22. 8. - Branný den plný her Stroupeč - akce Okrašlovacího spolku

29. 8. - rozloučení s prázdninami – výchovněpreventivní akce v Hořeticích – obecní akce ve spolupráci s SDH a osadním výborem

29. 8. - rozloučení s prázdninami – výchovněpreventivní akce ve Stroupči – obecní akce ve spolupráci s SDH

 

Září

12. 9. - Rozloučení s prázdninami – výchovněpreventivní akce v Žiželicích – obecní akce ve spolupráci s SDH a osadním výborem

12. 9. - Stezka odvahy v Žiželicích – akce SDH Žiželice

19. 9. - Úklid a prořez Stroupeč – akce Okrašlovacího spolku

 

Říjen

3. 10. - Sraz rodáků Hořetic, Stroupče a Přívlak na KD Žiželice– pevná centrální obecní akce (každý sudý rok)

24. 10. - II. Kateřinská zábava – akce Okrašlovacího spolku

28. 10. - Dýňové tvoření klubovna Stroupeč – akce Okrašlovacího spolku

30. 10. - Podzimní tvoření pro juniory i seniory – Stroupeč – obecní akce

31. 10. - Podzimní tvoření pro juniory i seniory – Žiželice – obecní akce

Výlet za kulturou – obecní akce

 

Listopad

21. 11. - Adventní tvoření ve Stroupči – pevná obecní akce

22. 11. - Adventní tvoření v Žiželicích – pevná obecní akce

28. 11. - Rozsvícení vánočního stromu – Hořetice – pevná obecní akce

28. 11. - Rozsvícení vánočního stromu - Stroupeč – pevná obecní akce ve spolupráci s Okrašlovacím spolkem

28. 11. - Adventní tvoření klubovna Stroupeč – akce Okrašlovacího spolku

29. 11. - Rozsvícení vánočního stromu v Žiželicích – pevná obecní akce

 

 

Prosinec

6. 12. - Setkání babiček a dědečků - Žiželice – obecní akce

6. 12. - Mikulášská nadílka KD Žiželice– pevná centrální obecní akce

12. 12. - Mikulášská nadílka Stroupeč– akce Okrašlovacího spolku

26. 12. - Tradiční pochod ze Stroupče do Přívlak – vánoční zpívání kaplička – akce Okrašlovacího spolku

31. 12. - Silvestr na KD Žiželice – pevná centrální obecní akce

31. 12. - Silvestr klubovna Stroupeč – akce Okrašlovacího spolku

 

Vyhrazujeme si právo termín akce případně její obsah změnit či upravit, dle počasí a aktuálních možností, nebo úplně zrušit. Kde není termín upřesněn, bude doplněno nejpozději 14 dní před akcí. Ke každé akci bude nejpozději 7 dní předem vyvěšen plakát.

 

Vysvětlivky:

Pevná centrální obecní akce – centrální akce v obci Žiželice, pokud jakýkoli spolek uspořádá stejnou akci, obec ji nebude finančně podporovat, protože je již jednou obcí realizovaná, na tyto akce se objednávají kapely, moderátoři, divadla, odměny, balíčky atd. – obec je tedy pro VŠECHNY své občany finančně zajišťuje

 

Pevná obecní akce –akce, kterou obec pořádá pravidelně v obci Žiželice, pokud se nabídne spolek, osadní výbor nebo občané z obce s organizací, pak bude realizovaniá i v jiné spádové obci s obecní podporou

 

Obecní akce akce, která se nemusí opakovat každý rok, obec ji pořádá podle svého uvážení

 

Akce s podporou obce - akce, které obec finančně nebo jiným způsobem podporuje. Doporučujeme takové akce hlásit na obci nejpozději do 31. prosince roku, který přechází roku, ve kterém chcete akci pořádat. Na akci s podporou obce je možné čerpat buď jednorázový příspěvek nebo příspěvek podle pravidel – nelze využít obojí najednou. Jednorázová podpora od obce není nárokovatelná, o jejím poskytnutí, výši nebo zamítnutí rozhodne starosta obce nebo zastupitelstvo.

 

Ostatní akce – většinou akce spolků, organizací nebo lidí z obcí, na které není žádaná finanční nebo jiná podpora z obce, a spolek nebo lidé jen požádali o její zviditelnění