Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky,Pravidla

 

Název vyhlášky

Účinnost

Vyhláška č.1/2005,kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostaranství v Žiželicích

17.2.2005

Vyhláška č.1/2011 o místním poplatků ze psů   20.1.2011
Pravidla pro poskytování příspěvků na vybudování ČOV

19.01.2011

Vyhláška o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj 01.11.2001
Obecně závazná vyhláška č.2/2019.kterou se stanoví systém shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů.

 

1.11.2019

   
Zásady pro přidělování nájemních bytů pro příjmově vymezené osoby 29.10.2009
   
ka č.1/2019 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti 1. 1. 2020
Ŕád veřejného pohřebiště obce Žiželice 1.6.2010
   
Vyhláška č. 3/2011 o místním poplatku ze vstupného 20.1.2011
Směrnice č.1/2015 - vnitřní pravidla 2.1.2015
Program a pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu Obce Žiželice č. 1/2016 17.2.2016
Směrnice č.1/2016 k veřejným zakázkám malého rozsahu 17.2.2016
Směrnice č.2/2016 k veřejným zakázkám 17.2.2016
Směrnice č. 3/2016 o účtování hospodářské činnosti 20.4.2016
Provozní řád Kulturní dům Žiželice 12.7.2017
  Jednací řád                                                                                              15.11.2000
Pravidla rozpočtového provizoria 22.12.2017

 

Důležité zákony

 

Název normy

 

zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím

 

zák. č. 128/2000 Sb. o obcích

 

zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech

 

zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů

 

zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení

 

zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník

 

zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník

 

 

Usnesení zastupitelstva

Usnesení č.1 ze dne 7.2.2014

Usnesení č.2 ze dne 16.4.2014

Usnesení ze dne 11.6.2014

Usnesení č. 4 ze dne 10.9.2014

Usnesení z ustavující schůze ze dne 5.11.2014

Usnesení č.5 ze dne 10.12.2014

Usnesení č.1 ze dne 11.2.2015

Usnesení č. 2 ze dne 8.4.2015

Příloha č.1 ze dne 8.4.2015 k

 Usnesení č. 2 ze dne 8.4.2015

Usnesení č.3 ze dne 10.6.2015

Usbesení č. 4 ze dne 26.8.2015

Usnesení č.5. ze dne 7.10.2015

Usnesení č.6 ze dne 18.11.2015

Usnesení č.7 ze dne 11.12.2015

Usenesení č.1 ze dne 17.2.2016

Usnesení č.2 ze dne 20.4.2016

Usnesení č.3 ze dne 25.5.2016

Usnesení č.4 ze dne 24.8.2016

Usnesení č. 5 ze dne 2.11.2016

Usnesení č.6 ze dne 20.12.2016

Usnesení č. 1 ze dne 22. 2. 2017

Usnesení č. 2 ze dne 5. 4. 2017

Usnesení č. 3 ze dne 24.5.2017

Usnesení č.4 ze dne 12.7.2017

Usnesení č.5 ze dne 27.9.2017

Usnesení č.6 ze dne 22.11.2017

Usnesení č.7 ze dne 22.12.2017

 

 

 

 

  • nejsou vloženy žádné dokumenty
  • Výběrová řízení