Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Registr smluv:

 

Stránky Registru smluv https://smlouvy.gov.cz

Jaké obce mají povinnost uveřejňovat smlouvy v registru smluv?


Povinnost uveřejňovat smlouvy v registru smluv dopadá toliko na obce vykonávající rozšířenou působnost, tedy tzv. obce III. stupně.

Nejčastější dotazy k Registru smluv na jdete zde:

https://smlouvy.gov.cz/stranka/pravni-ramec

 

Povinné subjekty

Jedná se o subjekty, které jsou ze zákona povinné uveřejňovat své dokumenty. Zákon povinné subjekty uvádí taxativně v § 2 odst. 1. Mimo jiné se tak prostřednictvím registru smluv povinně uveřejňuje soukromoprávní smlouva, jakož i smlouva o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, jejíž stranou je územní samosprávný celek, dobrovolný svazek obcí, příspěvková organizace nebo obecně prospěšná společnost založená územním samosprávným celkem.

Následující ustanovení zákona (§ 3 odst. 2) nicméně stanoví výjimky z povinnosti uveřejnit smlouvy v registru. Tato povinnost se mimo jiné nevztahuje na smlouvu, jejíž alespoň jednou smluvní stranou je obec, která nevykonává rozšířenou působnost, příspěvková organizace touto obcí zřízená nebo právnická osoba, v níž má taková obec sama nebo s jinými takovými obcemi většinovou účast. Jinými slovy, povinnost uveřejňovat dokumenty do registru smluv mají všechny obce, a jimi zřízené příspěvkové organizace, které vykonávají rozšířenou působnost (obce III. stupně). U dobrovolných svazků obcí, v němž je alespoň jedna obec, která vykonává rozšířenou působnost, je dobrou praxí, aby tento svazek uveřejňoval své závazky do registru smluv.

Dle § 5 odst. 2 zákona má povinnost zaslat smlouvu k uveřejnění nejen povinný subjekt, ale také ostatní smluvní strany v případě, že některou ze smluvních stran je povinná smluvní strana dle § 2 odst. 1. To mimo jiné znamená, že povinnost uveřejnit smlouvu v registru dopadá na všechny smluvní strany.