Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
25 26
Oprava výtluků na silnici v Žiželicích - akce ŘSD
27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13
Odstávka elektřiny ve Stroupči dne 13.10.2023
14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Koronavirus > Koronavirus otázky a odpovědi - karanténa

Koronavirus otázky a odpovědi - karanténaProjekt Červeného kříže - ZAVOLÁME ZPÁTKY

Pokud Vás nebo Vašeho blízkého „koronavirová“ krize dostala do situace, ve které se cítíte izolováni, nemáte dostatek ověřených informací, nebo je Vám prostě jen smutno, máte možnost zavolat na telefonní číslo +420 221 228 008

Červený kříž nabízí možnost rozhovorů s některým z jejich proškolených dobrovolníků. Jednorázově, nebo pravidelně Vám dají základní informace, ale povídat si můžete o čemkoliv.

Nejčastější otázky a odpovědi - nařízená karanténa

Karanténou ve smyslu zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb., § 2 odst. 7 písm. a), se rozumí oddělení zdravé fyzické osoby, která byla během inkubační doby ve styku s infekčním onemocněním COVID 19 nebo pobývala v ohnisku nákazy onemocnění COVID 19 od ostatních fyzických osob a lékařské vyšetřování takové fyzické osoby s cílem zabránit přenosu infekčního onemocnění v období, kdy by se toto onemocnění mohlo šířit.

Pro onemocnění COVID 19 byla stanovena 14 denní karanténa, která zohledňuje dosavadní poznatky o inkubační době onemocnění.

Po tuto 14 denní karanténu, je osoba povinna omezit styk s ostatními osobami a sledovat svůj zdravotní stav tak, že pokud se ve výše uvedeném období projeví klinické příznaky (teplota, kašel, dušnost, dýchací obtíže, bolest svalů, kloubů), je povinna kontaktovat svého praktického lékaře telefonicky nebo mimo ordinační dobu linku 112 a řídit se pokyny zdravotnických pracovníků.

Co má dělat osoba v karanténě?

Osoba v karanténně je dále povinna dodržovat pravidla osobní hygieny

 • důkladné a časté mytí rukou teplou vodou mýdlem, případně dezinfekci rukou alkoholovým dezinfekčním prostředkem s min. 70 % podílem alkoholu
 • při kašlání a kýchání si zakrývat ústa jednorázovým kapesníkem nikoliv rukou! (kapénky se pak mohou přenést dál), kapesník pak ihned vyhoďte
 • hygienu rukou provádějte často, zejména po kontaktu se sekrety dýchacích cest, před jídlem a po použití toalety
 • aby se zabránilo šíření infekce, nakládejte bezpečně s odpady (odpadkový pytel vždy svázat, nenechávat volně)

dále:

 • často větrat
 • izolovat se v rámci domácnosti co nejvíce od ostatních členů rodiny, nejlépe využít jednolůžkový pokoj se samostatným WC a koupelnou – pokud to není možné a jednolůžková izolace není k dispozici, lůžka by měla být umístěna nejméně 1 m od sebe a pokoj by měl být dostatečně odvětráván. Po použití společných toalet pokaždé WC řádně dezinfikovat.
 • čistěte a dezinfikujte často povrchy, jako jsou noční stolky, postelové rámy a další ložnicový nábytek (dezinfekčními prostředky působící na viry-poraďte se s prodávajícím)
 • měňte častěji oblečení, ložní prádlo, ručníky apod., které pak důkladně vyperte s běžným pracím prostředkem na 60 – 90°C, poté důkladně usušte

Zajištění nákupů, léků, venčení domácích mazlíčků, doporučená pošta

 • nákupy, donášku léků apod. si zajistit telefonicky a položit po domluvě nejlépe za zavřené dveře
 • přebíraní poštovních doporučených zásilek jedině s rouškou a kontakt omezit na minimum (po nezbytně nutnou dobu)
 • pobyt na vlastní zahradě bez přítomnosti dalších lidí je možný
 • venčení domácích mazlíčků zajistit jinou osobou
 • v případě nutnosti ošetření u lékaře, volat 155, upozornit na vydání karanténních opatření, vyčkat pokynů.

Co mám dělat, když nemám možnost zajistit si nákup, či venčení domácích mazlíčků jinou osobou a bydlím v panelovém domě:

 • cestou praktického lékaře si zajistit respirátor bez výdechového ventilu třídy FFP2, případně 2 chirurgické roušky, v krajním případě lze použít šátek, šálu apod., kterou si zakryjete ústa a nos – toto se týká osob, které nemají příznaky onemocnění
 • nepoužívat výtah
 • nakoupit v době, kdy je nejmenší pohyb osob – brzy ráno po otevření obchodu, případně v noci
 • dodržovat odstup min. 1 m od ostatních osob
 • důsledně dbát na hygienu rukou, nesahat si na nos, ústa apod.

Jsem v nařízené či dobrovolné karanténě, jak mám postupovat?

Zůstaňte doma, vyhýbejte se kontaktu s lidmi ve veřejných prostorách i vaší domácnosti. Opouštět domácí karanténu můžete pouze za účelem návštěvy lékaře, se kterým je ale nutné toto předem telefonicky domluvit. Dodržujte základní hygienická pravidla, myjte si často ruce, ústa a nos při kýchání a kašli si kryjte loktem nebo kapesníkem na jedno použití, který následně ihned vyhoďte. S ostatními členy rodiny nesdílejte žádné domácí vybavení, potřeby a společné prostory. Nezvěte si domů návštěvy.

Jak mám dodržovat karanténu - co nákupy, rodina nebo třeba opravář topení u mě doma?

Domácí karanténu byste měli opouštět pouze v případě lékařského ošetření. I to je potřeba předem telefonicky konzultovat s ošetřujícím lékařem, zda je to opravdu nutné. Nechoďte na veřejná místa, nepoužívejte hromadnou dopravu ani taxi. Omezte kontakt s jinými lidmi i ve vlastní domácnosti. Nesdílejte s nimi prostory ani domácí potřeby. Pro zajištění nákupu využijte pomoc jiné osoby, případně donáškové služby. V instrukcích pro donáškovou službu musí být uvedeno, že nákup má být ponechán venku, neměli byste přijít do kontaktu s doručovatelem. Pokud vás někdo potřebuje nezbytně navštívit, konzultujte to se svým ošetřujícím lékařem.

Co nesmím v karanténě dělat?

Navštěvovat práci, školy, veřejná místa, používat MHD a taxi.

Mohu pracovat v karanténě?

Jde o překážku v práci na straně zaměstnance. Zaměstnanec o tom musí neprodleně informovat zaměstnavatele. Prvních 14 dní karantény zaměstnavatel zaměstnanci vyplácí náhradu mzdy ve výši 60 % průměrného redukovaného výdělku. Od 15. dne karantény vyplácí zaměstnanci příslušná OSSZ nemocenské. Nemocenské od 15. dne dočasné pracovní neschopnosti odpovídá 60 % denního vyměřovacího základu, od 31. dne jde o 66 % a od 61. dne se jedná o 72 %. Pokud byl před karanténou zaměstnanec na dovolené, karanténou se dovolená nepřerušuje. Pokud karanténa po návratu zaměstnance z dovolené trvá, začíná překážka v práci na straně zaměstnance. Pokud dojde ke karanténě během pracovní cesty (PC), není to důvod k ukončení PC.

Moji zaměstnanci či celá firma je v karanténě nebo dobrovolné izolaci, jaké to má pracovněprávní dopady?

MPSV vydalo aktualizovaný dokument Koronavirus a pracovněprávní souvislosti, který informuje o postupu v případech, kdy zaměstnanec nemá nařízenou karanténu, ale je obava, že je infikován; nachází se v nařízené karanténě v cizině nebo v nařízené karanténě na pracovní cestě.

Dokument naleznete na webu MPSV: www.mpsv.cz/web/cz/-/koronavirus-a-pracovnepravni-souvislosti

Jak poznám, že musím být v karanténě?

Karanténa se vztahuje na občany, kteří přicestovali ze zemí s rizikem nákazy, a také na všechny osoby, jež byly v kontaktu s nakaženým člověkem.

Kdo mi může nařídit karanténu?

9. března ministerstvo zdravotnictví vydalo nové mimořádného opatření k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí rozšíření onemocnění způsobeného novým koronavirem v České republice. Hygienické stanice budou hlásit praktickým lékařům a praktickým lékařům pro děti a dorost všechny osoby, které byly v kontaktu s nakaženým pacientem, a lékaři na dálku rozhodnou o karanténě v délce 14 dnů.

Jak mi bude vystavena neschopenka, když jsem v karanténě?

Využijte e-neschopenku kterou vám na základě telefonátu vystaví váš praktický lékař.

Styk s osobami v karanténě

Styk s jinými osobami by měl být omezen na nezbytné minimum.

Osoba, se kterou se stýkám, je v karanténě, jak mám postupovat?

Omezit kontakt na nezbytné minimum, dodržovat hygienické zásady a vzdálenost min. 1 m, nesdílet žádné předměty.

Mohu navštívit lékaře, když jsem v karanténě?

Ve zdravotnických zařízeních je potřeba minimalizovat kontakt s ostatními lidmi. Všechny návštěvy lékaře by měly být předem projednány telefonicky. V případě, že se zhorší váš zdravotní stav (objeví se zejména horečka, kašel, dušnost), kontaktujte telefonicky svého lékaře, který bude dále organizovat poskytování zdravotní péče ve spolupráci s krajskou hygienickou stanicí, případně volejte linku 1212.

Žiji v domácnosti s více lidmi, jak se v tomto případě řeší karanténa?

Měli byste zůstat v dobře větratelné místnosti s oknem, které se dá otevírat, a pokud to lze, měli byste být separováni od ostatních osob v domácnosti. Zavírejte dveře.

Pokud je to možné, používejte oddělenou koupelnu. Pokud sdílíte koupelnu s ostatními osobami, je nezbytný pravidelný úklid. Pokud nemáte k dispozici samostatnou koupelnu, měla by osoba v domácí izolaci používat zařízení jako poslední a poté by tato osoba měla koupelnu řádně uklidit. Osoba v domácí izolaci musí používat vlastní ručníky, které nepoužívají další členové domácnosti, a to jak pro osušení po koupání nebo sprchování, tak pro účely hygieny rukou.

Pokud bydlíte na koleji či jiném místě, kde sdílíte společnou kuchyni, koupelnu a společenské prostory, měli byste zůstat jen ve svém pokoji se zavřenými dveřmi, vycházet jen v nezbytných případech a nosit ústní roušku.

Mohu přijímat návštěvy u sebe doma, pokud jsem v karanténě?

Po dobu karantény určitě ne, starší a chronicky nemocné osoby vůbec. Ve skutečně nezbytném případě je potřeba konzultovat tuto skutečnost s ošetřujícím lékařem, použít roušku a udržovat bezpečnou vzdálenost.

Jak se kontroluje dodržování karantény?

Nařízení zařazuje nemoc COVID-19 do katalogu lidských nakažlivých nemocí, jejichž zavlečení nebo zvýšení nebezpečí zavlečení nebo rozšíření, ať již ve formě úmyslného nebo nedbalostního jednání, je trestné.

Klíčová je osobní zodpovědnost a dodržovat nařízení vlády a ministerstva zdravotnictví, to znamená neopouštět karanténu v domácích podmínkách. Je důležité také zdůraznit, že karanténou chráníme nejen sebe, ale také své okolí a celou společnost. Nedodržení karantény může být postihováno také zpětně, a to až do výše 3 milionů Kč. Na dodržování kontrol spolupracuje s hygienickými stanicemi Policie ČR.

Komu mám informaci o karanténě nahlásit?

Obraťte se na praktického lékaře, nejlépe skrze SMS nebo telefon.

Na co se soustředit při péči o člena rodiny nakaženého koronavirem?

Omezení spojená s koronavirem už jsou sama o sobě pro mnohé nepříjemná, když se ale nákaza dostane i do vaší vlastní rodiny, může to být ještě náročnější, a to především psychicky. Jak se k celé situaci postavit, a co dělat, aby se pokud možno nemoc v rodině nerozšířila?

Rouška ve společných prostorech 

Je jedno, zda zrovna vaříte nemocnému čaj, nebo chystáte oběd, pokud jste ve společné místnosti, vždy mějte na obličeji nasazenou roušku, abyste ochránili sami sebe před možným přenosem nemoci. A to nejlépe i v případě, že se v nějaké místnosti pouze střídáte, například v koupelně.

Je to hlavně proto, že se virus šíří především kapénkami a aerosoly,” upozorňuje na známý fakt doktorka Penny Wardová pro Independent.

Podpořte duševní pohodu

Pokud máte doma nemocného koronavirem, je potřeba, aby všichni členové domácnosti zůstali minimálně po dobu 10 dní v karanténě, a to kvůli možné nákaze či přenosu viru na někoho mimo domácnost. Je tak třeba zůstat doma a vůbec nikam nechodit, výjimkou je neodkladná lékařská pomoc.

I několik málo dní strávených s ostatními členy rodiny v uzavřeném bytě se ale může výrazně podepsat na duševním rozpoložení všech.

Odborníci na duševní zdraví ze společnosti Every Mind Matters proto radí naplánovat si každý den izolace a každý den zůstat v kontaktu s někým „z venku”. Zavolejte rodičům, kamarádce, nebo uspořádejte online chat. Jakýkoli kontakt s okolím se počítá.

Pravidelná strava a pitný režim

Pokud máte v rodině někoho nemocného, byť s minimálními příznaky, radí odborníci rozhodně nejíst společně u jednoho stolu, ale zásadně vždy odděleně. Nejlepší je, pokud nemocný zůstává v jedné místnosti a někdo další mu stravu a pití nosí. Samozřejmě je třeba i tehdy dbát na pravidelnost a správné složení stravy a také pitný režim.

Nejlepší je, když vše dotyčnému připravíte a necháte přede dveřmi a odejdete,” radí Wardová, jak minimalizovat kontakt.

Pravidelný úklid společně sdílených prostor

Pravidelný úklid společných prostor a všech míst, kterých se nemocný dotýká, je samozřejmostí. Pokud možno co nejčastěji to jde. Vir totiž může přetrvávat i na různých površích, a to různě dlouhou dobu.

 

Samozřejmostí je vlastní ručník a další hygienické prostředky pro nemocného, stejně jako pravidelné větrání prostor, kde nemocný přetrvává. Pokud je to možné, mělo by se větrat poměrně často, a to nejlépe v celém bytě.

Zásoba volně prodejných léků

Pokud se nemocný člen potýká s lehčími příznaky nemoci, teplotou či lehčím kašlem, je vhodné mít doma po ruce i volně prodejné léky, které mohou případné příznaky pomoci zmírnit a nemocnému tak usnadnit léčbu.

Nebojte se zavolat lékařskou pomoc, pokud je to třeba

Bohužel nikdo přesně neví, s jakým průběhem se bude potýkat, dokud ho nemoc nepotká osobně. Pokud se počáteční příznaky začnou zhoršovat, je třeba neotálet a co nejdříve zavolat lékařskou pomoc. Někdy mohou lékaři jen doporučit nějaký postup, v případě opravdové krize je pak třeba neprodleně volat záchrannou službu.

Na druhou stranu, i když nejste nemocní, ale o někoho nemocného pečujete, i vy se nebojte zavolat odborníkům, když si nevíte rady, nebo jste psychicky vyčerpaní.

zdroj - Na co se soustředit při péči o člena rodiny nakaženého koronavirem - Novinky.cz